Close

KONTAKT

ul. Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry

+48 (32) 770 00 45
+48 (32) 289 67 39
+48 609 739 316

 info@dalbis.com.pl

 Ochrona danych osob.

WIERCENIA

Od lat specjalizuje się w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz w praktycznym wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych, zarówno na powierzchni jak i w podziemnych zakładach górniczych.

WIERCENIA POWIERZCHNIOWE

Prace prowadzimy w oparciu o własne projekty techniczne i technologiczne. Nowe technologie robót opracowywane są często we współpracy z jednostkami naukowo – badawczymi.

 • Usługi wiertnicze dla górnictwa (otwory podszybowe, mrożeniowe)
 • Wiercenie otworów wielkośrednicowych
 • Rdzeniowanie wrzutowe
 • Wiercenie za wodą (wody siarczkowe)
 • Rozpoznanie hydrogeologiczne terenu
 • Podsadzenie i odwodnienie ewentualnych pustek naturalnych lub poeksploatacyjnych w górotworze
 • Odwodnienie terenu
 • Modyfikację struktury i właściwości fizykomechanicznych ośrodka gruntowego oraz masywu skalnego poprzez palowanie, iniekcje środków chemicznych i cementu, itp.
 • Zabezpieczanie skarp, zboczy oraz nasypówWIERCENIA PODZIEMNE

Jesteśmy Przedsiębiorstwem z dużym doświadczeniem w zakresie stosowania techniki wiertniczej w podziemnych wyrobiskach, dysponującym wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjną i wiertniczą, posiadającą wymagane uprawnienia do prac w podziemnych zakładach górniczych.

Prace prowadzimy w oparciu o własne projekty techniczne i technologiczne, dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym dopuszczonym do prac w podziemnych zakładach górniczych.

Zakres prac wiertniczych obejmuje między innymi:

 • otwory geologiczno -poszukiwawcze z rdzeniowaniem,
 • otwory drenażowe,

 • otwory techniczne i technologiczne małośrednicowe

 • otwory wielkośrednicowe w zakresie do 2000 mm, wykorzystywane jako:

  • szyby wiercone,

  • technologiczne dla głębienia i pogłębiania szybów, 

  • biorników węgla, itp.,

  • ratunkowe,

  • wentylacyjne,

  • odwadniające,

  • techniczne, dla prowadzenia kabli, rurociągów, itp

KONTAKT

F ul. Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry

+48 (32) 770 00 45
+48 (32) 289 67 39
+48 609 739 316

info@dalbis.com.plF

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRD:0000156135, NIP:626 034 05 17, REGON:271786810

Kapitał zakładowy: 51 200zł