Close

KONTAKT

ul. Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry

+48 (32) 770 00 45
+48 (32) 289 67 39
+48 609 739 316

 info@dalbis.com.pl

 Ochrona danych osob.

Partnerzy

 • COCA COLA BEVERAGES POLSKA SP. Z O.O. Wiercenie zespołu nowych studni i ich kompletne wyposażenie dla ujęcia wód zwykłych i mineralnych w Tyliczu.
 • KGHM – POLSKA MIEDŹ O/ZG – RUDNA Wykonanie dwóch otworów odwadniających o średnicy 100 mm i długości 580 m każdy z wyrobisk dołowych do dna głębionego szybu.
 • MINERAL-COMPLEX KRYNICA – ZDRÓJ Wykonanie kompleksu studni o średnicy 300 mm i głębokości do 200 m dla ujęcia wód mineralnych z utworów fliszu karpackiego.
 • GEOSA DESARROLLOS GEOLOGICOS OVIEDO HISZPANIA Wiercenie otworów badawczych z powierzchni oraz otworów wielkośrednicowych w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 • POLSKA AKADEMIA NAUK, INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ W KRAKOWIE Wykonanie otworu o głębokości 314 m dla ujęcia wód geotermalnych.
 • HOTEL „JAN” WOJCIESZYCE / JELENIA GÓRA Wykonanie otworu geotermalnego o głębokości 1000m.
 • JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK „PNIÓWEK” Wykonanie otworu technologicznego, wierconego z zastosowaniem systemu obrotowego wiercenia pionowego R-VDS. Otwór o głębokości 704m i średnicy końcowej Ø270mm.
 • KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. – KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO Wiercenie otworów małośrednicowych i wielkośrednicowych o różnym przeznaczeniu w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 • KOMPANIA WĘGLOWA S.A. – KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO Wiercenie otworów małośrednicowych i wielkośrednicowych o różnym przeznaczeniu w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 • LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A. Wykonanie otworu odwadniającego z podziemnego wyrobiska górniczego dla odtopienia szybu przy ciśnieniu wody 8,5 MPa.
 • KOPALNIA SOLI „BOCHNIA” Odwiercenie z powierzchni kompleksu kierunkowych otworów dla podsadzenia wyeksploatowanych komór solnych.
 • ZAKŁAD ODMETANOWANIA KOPALŃ – JASTRZĘBIE ZDRÓJ Likwidacja otworów gazowych o głębokości do 600 m.
 • AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA W KRAKOWIE – WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU Współpraca w zakresie opracowania i wdrożenia najnowszych technologii wiertniczych.
 • POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY – JAWORZNO Odwiercenie z powierzchni kompleksu otworów badawczych o głębokości do 912m wraz z wykonaniem kompletu badań geologicznych i niezbędnej dokumentacji.
 • KOPEX S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A. W BYTOMIU Odwiercenie i zarurowanie otworu o średnicy 1440 mm i długości 58 m oraz o średnicy 300 mm i długości 93m dla potrzeb pogłębiania szybu w Turcji.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOPALŃ PeBeKa W LUBINIE Odwiercenie z podziemnego wyrobiska górniczego otworu o średnicy 1420 mm i długości 137 m. Otwór technologiczny dla budowanego szybu.
 • MINEGAS GmbH ESSEN Wykonanie wspólnie z firmą Daldrup&Söne AG otworu „Waltrop Methan I” dla pozyskiwania metanu z wyeksploatowanych pokładów węgla o głębokości 550m.
 • ŚLĄSKO-KRAKOWSKA KOMPANIA GÓRNICTWA METALI Wykonanie otworów o głębokości 1000-1200m dla poszukiwania i rozpoznania mineralizacji polimetalicznej złoża Myszków.
 • JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. KWK „ZOFIÓWKA” Wykonanie otworu badawczego pod szyb nr 1 o głębokości 1160m.
 • KARBONIA PL Wykonanie otworów badawczych Dębieńsko-1 oraz Dębieńsko-2.
 • HYDROGEOTECHNIKA SP. Z O.O. Wykonanie otworu studziennego o średnicy końcowej Ø244mm i głębokości 661,20m w celu ujęcia wód leczniczych na terenie miasta Busko-Zdrój. Zabudowa w otworze kolumny studziennej ze stali kwasoodpornej z częścią filtrową typu “Johnson”.
 • ZAKŁAD GÓRNICZY “SILTECH” SP. Z O.O. Wykonanie otworu wielkośrednicowego Ø1016mm i długości 81m dla skrócenia drogi transportu urobku.

KONTAKT

ul. Hutnicza 5-9
42-600 Tarnowskie Góry

+48 (32) 770 00 45
+48 (32) 289 67 39
+48 609 739 316

 info@dalbis.com.pl

 Ochrona danych osobowych

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRD:0000156135, NIP:626 034 05 17, REGON:271786810

Kapitał zakładowy: 51 200zł